Kontrola testů od 22.11.2021

S účinností od 22.11.2021 budeme u nás v restauraci, požadovat platný certifikát o očkování a nebo potvrzení o prodělání nemoci během posledních 180 dnů. Test mohou nadále využívat mladí ve věku 12 do 18 let a lidé, kterým očkování ze zdravotních důvodů nedoporučil lékař. Děti do 12 let bezinfekčnost dokládat nadále nemusí. 

Hotel

Platí to samé, co u hostů u nás v restauraci, vyjímky mají:

i)     osoby, které se ubytují z důvodů pracovních, podnikatelských nebo obdobných, které nelze odložit,

ii)    osoby, které se ubytují z důvodů nezbytné potřeby péče o jinou osobu,

iii)   osoby, které se ubytují za účelem toho, že jim mají být poskytovány zdravotní služby,

iv)   osoby, které již jsou ubytovány ke dni nabytí účinnosti tohoto mimořádného opatření, a to nejdéle po dobu sjednanou přede dnem nabytí účinnosti tohoto mimořádného opatření;

Tito ubytující se však musí prokázat, že absolvovali nejdéle před 72 hodinami RT-PCR vyšetření na přítomnost viru SARS‑CoV-2 s negativním výsledkem.

Děkujeme za pochopení.

Jaškovská krčma